ANAOKULU EĞİTİM ANLAYIŞI

· 
Temel gereksinimlerin doğru ve
yeterli bir

şekilde karşılanmasında bizler;ÖZEL Ü.NACİ
AKDOĞAN ANAOKULU
olarak
okul programımızdakiSerbest Zaman Etkinliği, Türkçe Dil
Etkinliği, Oyun ve

Hareket, Müzik-Yaratıcı Dans, Fen ve Doğa (Bilime Yolculuk ), Okuma Yazmaya
HazırlıkEtkinliklerikapsamındaYaparak – YaşarakÖğrenme
Modeli,Çocukta Yaratıcı
Oyun Yaklaşımı, Çoklu Zeka kuramından
hareketleherkesin birbirinden farklı
öğrendiği, farklı öğrenme metodlarına göre planlanmış, veli katılım
etkinlikleri ve branş derslerimizle çocuklarımıza; ÖZGÜVEN, MOTİVASYON, ZAMAN
YÖNETİMİ, PLANLAMA, SORUMLULUK, KENDİLİĞİNDEN HAREKET ETME, DÜZENLİ OLMA,

PAYLAŞIM VE İŞBİRLİĞİ aracılığıyla yakın çevresiyle nasıl iletişim
kurabileceklerini öğrenmelerine sınıf içi etkinliklerimiz ve branş derslerimizle
desteklemekteyiz.

· 
İNGİLİZCEprogramımız okul öncesi sınıflarında ders olarak işlenirken,
yabancı öğretmenlerle de desteklenmektedir. 

haftada 3, Anaokulunda haftada 2 saatten oluşmaktadir. Okulumuzun hedeflerinden
birisi İngilizceye karşı merak ve ilgi oluşturarak öğrencilerimizin kendilerini
ikinci bir dilde ifade edebişmelerini sağlamaktır. İngilizcenin yapısını ve
sözcüklerini müzikler, şarkılar, tekerlemeler, hikâyeler, oyunlar, görsel ve
duyusal materyaller kullanarak belirli konu başlıkları kapsamında yaratılan
karşılıklı konuşma ve öykülendirme ( rol yapma ) çalışmalarıyla öğretmekteyiz.
· 
Okulumuzda
BİLGİSAYARdestekli eğitim yapılmakta ve
bilgisayar

eğitimi için laboratuar bulunmaktadır. Okul Öncesi düzeyine uygun programlarla
öğrencilerimizin bu birimleri etkin şekilde kullanmalarına fırsat
verilmektedir.
· 
 Okulumuzda tüm öğrencilerimize
dostluk ve sevgi ile birlikte spor yapma

alışkanlığı kazandırmak, sağlıklı, bedensel gelişim için önemli olan fiziksel
aktiviteleri eğlenceli oyunlarla, takım çalışmalarıyla, kurslar vb.
etkinliklerle öğrencilerimizin sosyal alanda da gelişimlerine BEDEN EĞİTİMİ VE HALK OYUNLARI DERSLERİYLEdestek verilmektedir.
· 
EĞİTİMDE
DRAMA
dersinde, öğrencilerimiz,
oyun oynayacakları ve yaratıcılıklarını sergileyecekleri, kendi öykülerini
kurup paylaşacakları, düşlerini canlandırdıkları bir ortamı bulmaktadırlar.
· 
Satranç aktivite odasında
gerçekleştirdikleri
SATRANÇ
derslerinde öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren oyun içinde strateji kurma,
mantık yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirirken beyin jimnastiği
yapma fırsatı bularak katıldıkları yarışmalarda dereceler elde etmektedirler.
· 
MÜZİKderslerinde öğrencilerimiz, müzik aletleriyle tanışıp onları
kullanarak yaratıcı drama çalışmaları, tekerlemeler, şarkılar, masallar ve
oyunlar yoluyla müziğin yaşayarak müzik atölyesinde zamanın nasıl geçtiğinin
farkına varmazlar.

· 
Öğrencilerimizin iç dünyasını görsel olarak
anlattıkları, GÖRSEL
SANATLAR
derslerinde renk çalışmalarından baskı tekniklerine, grup çalışmalarından kâğıt
işlerine kadar pek çok tekniği resim atölyesinde deneme şansını yakalamaktadırlar.
· 
Seramik dersleriyle de
yaratıcılıkları ve küçük motor gelişimleri desteklenmektedir.

· 
FEN VE
DOĞA ÇALIŞMALARI ( BİLİMLE

TANIŞMA
);
Öğrencilerin Fen
Bilgisi dersini ve Bilimi sevmelerine, bu konudaki

heyecanları keşfetmelerine yardımcı olur. Öğrencilerimiz basit deneylerle
eğlenirken öğrenir ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilirler. Yaşadığı
çevreyi doğal ortamda yakından tanıma fırsatını bulurlar.
· 
 Yemek düzeni, çocuklarımızın
günlük kalori ihtiyaçları, protein ve

karbonhidrat dengeleri dikkate alınarak beslenme konusunda uzman bir ekip
tarafından aylık olarak hazırlanan yemeklerimiz okul yemekhanemizde
öğrencilerimize sunulmaktadır.

· 
Öğrencilerimizin gelişimleri hakkında
bilgi paylaşımında bulunmak isteyen

velilerimiz ise; önceden randevu alarak yönetici, rehber öğretmen, sınıf 
ve branş öğretmenleri ile görüşebilmekte gerekli görüldüğü durumlarda da
velilerimizle özel görüşmeler yapılmaktadır.
· 
Veli toplantılarımız eğitim-öğretim
yılı içerisinde dönem başında ve

sonunda aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda da yapılmaktadır.
· 
Okul öncesi çocukların gelişim
dönemleri hakkında velilerimizi

bilgilendirmek amacıyla okulumuz rehberlik bölümü tarafından her ay farklı bir
konu ele alınarak “Rehberlikle Elele” çalışması yapılarak web sayfamızdan
duyuruları yapılmaktadır.
· 
Yaparak-yaşayarak öğrenen
öğrencilerimize okul öncesi öğretmenlerimizin yanı sıra İngilizce, bilgisayar,
beden eğitimi, halk oyunları, drama, satranç, müzik, görsel sanatlar, seramik
vb. derslerde branş öğretmenleri ile birlikte yürütülmektedir.