KÜTÜPHANE

M. Sunullah ARISOY Kütüphanesi 1995 yılında, Sn. Ülkü ARISOY’ un, Sunullah ARISOY'a ait kitap, ansiklopedi, sanat ve edebiyat ile, ilgili yayınları içeren arşivinin de bulunduğu 5000 adet eseri okulumuza bağışlamasıyla kurulmuştur.

Kütüphanemiz, okulun öğrenim merkezi olarak her konuda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından başvurulan bir kaynak durumundadır.

Kütüphanelerimizde öğrencilerin düşünme kapasitelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, ders programlarını ve bilim, sanat, spor vb. alanlardaki ders dışı faaliyetlerini destekleyici nitelikte 10000’in üzerinde kitap, süreli yayın ve ansiklopedi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ders kitapları dışına çıkarak daha ayrıntılı ve doyurucu bilgi toplayabilme, çeşitli kaynaklardan nasıl yararlanılacağını öğrenme, süreli yayınları izleme alışkanlığı edinme, özet çıkarma, not alma, rapor hazırlama gibi becerileri geliştirilmekte, bireysel ve grup çalışmaları desteklenmekte ve okuma-dinleme zevk ve ilgilerinin gelişmesine rehberlik edilmektedir. Ayrıca, sürekli olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin istekleri doğrultusunda çeşitli dergilere abone olunmaktadır. Modern kütüphaneciliğe uygun hizmet vermek üzere organize edilen kütüphanemizde Atatürk ve M.Sunullah ARISOY’ a ait özel köşeler bulunmaktadır.